>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:40


  tick  رویکردهای قضائی به تشخیص مصلحت در ازدواج کودکان - صفحه:1-28

  tick  بررسی جامعه شناختی تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان زن سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در مصرف کالای خانگی - صفحه:1-18

  tick  نگاهی گفتمانی به برساخت مفهوم ازدواج در ایران قبل از انقلاب با تاکید بر برساخت «زن مطلوب» - صفحه:29-58

  tick  پذیرش اجتماعی از مسیر مدیریت بدن در راستای کسب رضایت از زندگی با رویکرد Gt (مورد مطالعه: زنان شهر گرگان) - صفحه:59-88

  tick  بررسی عوامل موثر بر نگرش به منزلت اجتماعی زنان در شهر کاشان - صفحه:89-126

  tick  پیامدها و دلایل ورود زنان به مشاغل مردانه(سخت) - صفحه:127-154

  tick  نقش عملکرد خانواده اصلی و روان‌رنجورخویی در باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق - صفحه:155-174

  tick  بررسی الگوی ساختاری انزوای شغلی با قصد ترک کار با میانجی‌گری خودکارآمدی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی مدیران زن مدارس شهرستان آباده - صفحه:175-194

  tick  تحلیل حق به شهر در فضاهای عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت جنسیتی.نمونه‌ی موردی:شهر ارومیه - صفحه:195-22

  tick  پیش‌بینی انتظار از ازدواج بر اساس سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی - صفحه:223-244

  tick  بررسی دیدگاه‌های دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه در مورد معیارهای اجتماعی - آموزشی انتخاب مدرسه غیردولتی - صفحه:245-260

  tick  اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی بر انعطاف‌پذیری شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) - صفحه:275-288

  tick  تحلیل جامعه شناختی از نابرابری جنسیتی در ورزش( از منظر زنان ورزشکار قهرمان ملی) - صفحه:289-316

  tick  تاثیر ترکیب جنسیتی هیات مدیره بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:317-338

  tick  بررسی تحلیلی خشونت، مجازات و محدودیت علیه زنان در دوره‌ی صفویه با تکیه بر سفرنامه‌نویسان فرنگی - صفحه:339-364
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved