>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:3


  tick  بررسی سطح سلامت اجتماعی و عزت نفس در خانواده‌های زن سرپرست توانمندشده و توانمندنشده (مطالعه‌ی موردی سازمان بهزیستی) - صفحه:1-16

  tick  بررسی تاثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی ایران - صفحه:17-30

  tick  آزمون مدل علی تمایز یافتگی و رضایت زناشویی - صفحه:31-46

  tick  تحلیل جامعه‌شناختی موانع اجتماعی مشارکت فعالیت‌های ورزشی زنان و مردان(مورد مطالعه:کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت) - صفحه:47-64

  tick  ارتباط علی بین جامعه‌پذیری و انگیزش با مشارکت ورزشی کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - صفحه:65-80

  tick  عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با فعالیت‌های ورزشی زنان در شیراز - صفحه:81-98

  tick  بررسی مقایسه ای اضطراب بیماری و رضایت جنسی زناشویی در زنان متاهل شاغل و خانه دار - صفحه:99-114

  tick  پیش‌بینی رضایت جنسی زنان بر اساس احساس شرم و گناه و دشواری در تنظیم هیجان - صفحه:115-126

  tick  نقش واسطه‌ای مسئولیت‌پذیری در رابطه با عملکرد خانواده و خود ‌ کارآمدی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - صفحه:127-144

  tick  مطالعه‌ی کیفی خشونت خانگی علیه زنانِ خانه‌دار در شهر خرم‌آباد - صفحه:145-170

  tick  بررسی نقش واسطه‌ای جو روان‌شناختی در رابطه‌ی میان هوش فرهنگی و سازگاری شغلی معلمان زن - صفحه:171-186

  tick  بررسی جلوه‌های زنانه در رمان عامه‌پسند با تکیه بر فمینیسم (با تاکید بر آثار برگزیده‌ی فهیمه رحیمی، نسرین ثامنی و فتّانه حاج سیّد جوادی) - صفحه:187-214

  tick  بررسی ارتباط بین مدگرایی و هویت اجتماعی در بین دختران جوان 15 تا 29 سال شهر کرمان - صفحه:215-238

  tick  مقایسه‌ی اثربخشی زوج درمانی با رویکرد ایماگوتراپی و یکپارچه نگرفلدمن برصمیمیت زناشویی زوجین متعارض - صفحه:239-254

  tick  رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه‌ی گذشته - صفحه:255-276
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved