>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:2


  tick  تنظیم هیجان و رضایت زناشویی: نقش واسطه ای نشخوار خشم - صفحه:1-18

  tick  تبیین رابطه امنیت شغلی و مزیت‌های رقابتی با بهره‌وری کارکنان زن شاغل در شرکت هواپیمایی آسمان - صفحه:19-38

  tick  اثربخشی درمان بین‌سیستمی پیمان‌شکنی بر اعتماد زناشویی زنان آسیب دیده از پیمان‌شکنی همسر - صفحه:39-62

  tick  عملکرد زنان به عنوان عامل جبران کننده در اقتصاد خانوار، تحلیل کیفی روایت‎های زنان متاهل در شهر مشهد مبتنی بر نظریه‌ی زمینه‎ای - صفحه:63-86

  tick  شناسایی موثرترین عوامل اثرگذار بر ارتقاء فرهنگ‌کار برای زنان سرپرست‌ خانوار با استفاده از تکینک (Dematel) - صفحه:87-118

  tick  بررسی تطبیقی جایگاه حقوق ‏شهروندی زنان در قانون ‏اساسی و منشور حقوق‏ شهروندی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:119-148

  tick  تحلیل انتقادی گفتمان‌های قدرت و جنسیت در آثار نویسندگان زن دهه‌ی هشتاد (ارسطویی، پیرزاد، وفی) - صفحه:149-168

  tick  تحلیل فضایی پراکنش زنان سرپرست خانوار مورد حمایت کمیته امداد در سطح کشور و ارتباط آن با متغیرهای اجتماعی و اقتصادی - صفحه:169-194

  tick  رابطه چندگانه شدن زیست جهان های اجتماعی با بازاندیشی هویت فرهنگی زنان و دختران (مورد مطالعه: زنان و دختران 49-19 ساله کرج) - صفحه:195-216

  tick  شبکه‌های اجتماعی مجازی و شکل‌گیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان - صفحه:217-240

  tick  برساخت زنانگی در گفتمان تشکل‌های اصولگرا زنان، تاکتیک ها و سازوکارهای گفتمانی - صفحه:241-262

  tick  بازنمایی شخصیت زن در رمان قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه: رمان «سووشون» و رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» - صفحه:263-282

  tick  مطالعه‌ی رابطه‌ی سبک زندگی و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه‌ی موردی: زنان متاهل شهر شیراز) - صفحه:283-302

  tick  مقایسه کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست شهر جهرم - صفحه:303-318

  tick  بررسی عوامل - اجتماعی اقتصادی موثر بر آگاهی زیست محیطی زنان (مطالعه‌ی موردی: شهر تهران) - صفحه:319-334
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved