>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:3


  tick  تفاوت حسادت‌شناختی، عاطفی و رفتاری و سبک‌های عاطفی در زنان بی‌وفا، خیانت‌دیده و فاقد تجربه‌ی خیانت - صفحه:1-16

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر مهارت‌های اجتماعی وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی اول - صفحه:17-42

  tick  بررسی تاثیر ورزش همگانی بانوان بر سلامت خانواده شهرشیراز - صفحه:43-58

  tick  موانع و چشم‌اندازهای مشارکت سوژه‌ی زنان در امر سیاسی ایران (نمونه مطالعاتی: دهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی) - صفحه:59-84

  tick  برساخت‌های اجتماعی زنان از زنانگی ریزوماتیک در بستر مراکز ورزشی، آرایشی و زیبایی - صفحه:85-116

  tick  علت‌شناسی بزه‌دیدگیِ زنان در شبکه‌های اجتماعی؛ مطالعه‌ی موردی شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک - صفحه:117-142

  tick  نقد و بررسی دیدگاه‌های مربوط به تعدد زوجات در پرتو اصل معاشرت به معروف - صفحه:143-172

  tick  تحلیل و ارزیابی اشتغال زنان در فضاهای شهری با استفاده از مدل Swot-Ahp(مطالعه‌ی موردی زنان شاغل شهر کاشان در سال 1396) - صفحه:173-200

  tick  دوگانگیِ ارزش ادب در مساله‌ی پوشش زن؛ سنجشی واقع‌گرایانه - صفحه:201-218

  tick  ارزیابی عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهری، مطالعه‌ی موردی: مرکز شهر تبریز - صفحه:219-244

  tick  شناسایی و اولویت بندی استراتژی‌های توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در حوزه‌ی زنان سرپرست خانوار(مورد مطالعه: استان سیستان وبلوچستان) - صفحه:245-270

  tick  رابطه‌ی استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در بین پزشکان زن شهرستان آمل - صفحه:271-288

  tick  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به باروری در بین زنان 18-40 سال شهر ایلام - صفحه:289-316

  tick  رفتارها و گفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی از دیدگاه فقه ،حقوق و رویه‌ی قضائی ایران(مورد مطالعه: زنان بزهکار شهرکرد) - صفحه:317-338

  tick  کارکردهای تسهیل کار-‌خانواده برای شاخص‌های سلامتی و رشد پرستاران زن - صفحه:339-362

  tick  نقش واسطه‌ای اضطراب در رابطه‌ی بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی در زنان شاغل و غیرشاغل - صفحه:363-380
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved