>
Fa   |   Ar   |   En
   زن و جامعه   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:1


  tick  مقایسه طرحواره‌های اولیه سبک‌های هویت و روابط والد فرزندی در زنان معتاد و غیر معتاد شهر اهواز - صفحه:1-16

  tick  بررسی تاثیر مقدار حضور در عرصه عمومی و استفاده از رسانه‌های جمعی بر مقدار آگاهی زنان نسبت به حقوق خانوادگی خود مورد مطالعه:زنان شهر ارومیه در سال 95 - صفحه:17-36

  tick  تاثیر فناوری داده‌ها و ارتباطات بر مدیریت ضایعات برنج از دیدگاه زنان شالیکار شهرستان ساری - صفحه:37-60

  tick  بازنمایی اجتماعی کنش‌های گفتاری زنان (مورد مطالعه: رمان‌های هوشنگ مرادی کرمانی) - صفحه:61-80

  tick  تحلیل جامعه شناختی احساس امنیت بر سلامت اجتماعی زنان4515 ساله شهر کرمان - صفحه:81-106

  tick  پیش‌بینی مولفه‌های عشق‌ورزی براساس طرحواره جنسی با واسطه‌گری تعهد مذهبی در زنان و مردان شهر اصفهان - صفحه:107-124

  tick  تبیین جامعه‌شناختی تعیین‌کننده‌های فرهنگی جهت‌گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 ساله شهر شیراز) - صفحه:125-150

  tick  نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی در رابطه میان فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان زن - صفحه:151-164
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved