>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان تصویری، زبان تربیتی قرآن  
   
نویسنده فتحی علی ,طاهری محبوبه
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1394 - دوره : 23 - شماره : 28 - صفحه:85 -105
چکیده    خدای متعال، هدف اصلی قرآن کریم را هدایت انسان خوانده است و برای رسیدن به این هدف متعالی، زبان متناسب آن را به‌کار گرفته است. یکی از زبان های تاثیرگذار در تربیت به‌ویژه تربیت اخلاقی، زبان تصویر در قالب های مختلف است؛ زبان تصویر همچنین زبان مشترک همه‌ی انسان هاست، از این ‌رو قرآن کریم که نسخه جاودانی برای هدایت عموم بشر است، برای رساندن پیام های تربیتی خویش، بیش از هر زبان دیگر، از زبان تصویری استفاده کرده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی با استناد به آیات مربوطه، زبان تربیتی قرآن را ترسیم کرده و هدف اصلی آن استخراج شیوه تربیتی بر اساس آیات قرآن است که می‌تواند الگوی ممتازی را در این راستا فرا روی مربیان قرار دهد. یافته ها نشان می دهد که با توجه به انس انسان با امور محسوس، تصویرسازی مفاهیم اخلاقی، تاثیر شگرفی در پرورش و اصلاح تربیت دارد که این روش در آیات تربیتی و اخلاقی قرآن، فراوان مورد استفاده قرار گرفته است.
کلیدواژه زبان قرآن، زبان تصویری، روش تربیتی، تربیت اسلامی
آدرس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, ایران, دانشگاه علوم و معارف قرآن, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved