>
Fa   |   Ar   |   En
   رویکرد عقلگرایی در برنامه ‌درسی بر اساس معرفت‌شناسی ابن‌سینا  
   
نویسنده کارآمد حسین ,بهشتی سعید
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1392 - دوره : 21 - شماره : 21 - صفحه:59 -82
چکیده    این پژوهش، که با استفاده از روش تحلیلی و استنتاجی و با هدف بررسی رویکرد عقلگرایی حاکم بر برنامه درسی مطابق با معرفت‌شناسی ابن‌سینا انجام شده، بر این فرض مبتنی است که دیدگاه‌های معرفت‌شناختی فیلسوفان بر کل ساختار و عناصر برنامه درسی اثر می‌‌گذارد و رویکرد متمایزی را فراروی آن قرار می‌دهد. در این تحقیق، مشخص شد که معرفت‌شناسی ابن‌سینا با عقل و تجربه آمیخته است؛ با وجود این، وی تجربه‌های حسی را مقدمه‌ای برای کسب معرفت عقلانی و برخورداری از قدرت تفکر و استدلال می‌داند و جایگاه رفیع و کارکردهای مهمی را برای عقل در نظر می‌گیرد. از نظر او با اینکه حس و عقل در بیشتر موارد به هم وابسته‌ است، عقل معیار معرفت است و تجربه و روشهای تجربی در صورتی اعتبار می‌یابد که از پشتوانه عقلی برخوردار شود. چنین نگرشی، رویکرد عقلگرایی را در برنامه ‌درسی در پی داشت که برای تبیین و توضیح آن از مهمترین ویژگیهای جهتگیری فرایند شناختی میلر، دیدگاه رشد و توسعه فرایندهای ذهنی و عقلی آیزنر و ولنس و ایدیولوژی انسانگرایی خردگرای آیزنر، کمک گرفته شد. به‌رغم ویژگیهای مشترک، تفاوتهایی نیز بین رویکرد عقلگرایی ابن‌سینا و دیگر رویکردهای شناختی و عقلی برنامه درسی به‌دست آمد که برخی از آنها بیان شد و تاثیر آن بر مهمترین عناصر برنامه ‌درسی مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژه برنامه ‌درسی و معرفت‌شناسی ,ابن‌سینا و رویکرد برنامه‌ درسی ,ابن سینا در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
آدرس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره), ایران
پست الکترونیکی beheshti@atu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved