>
Fa   |   Ar   |   En
   تربیت اجتماعی از دیدگاه فردگرایان و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی  
   
نویسنده عابدی منیره ,نوروزی رضاعلی ,بختیار نصرآبادی حسنعلی
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1390 - دوره : 19 - شماره : 12 - صفحه:39 -63
چکیده    هدف این مقاله، بررسی تربیت اجتماعی از دیدگاه فردگرایان و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی است. علامه طباطبایی در تربیت اجتماعی به هر دو بعد فردی و اجتماعی انسان توجه دارد. به باور وی بین فرد و جامعه ارتباط انکارناپذیری هست. این در حالی است که طرفداران رویکرد اصالت فرد با توجه افراطی و یکجانبه به فرد از اهمیت جامعه غافل مانده‌اند. هر یک از این دو دیدگاه دلالتهای خاصی در تربیت اجتماعی دارند. تربیت اجتماعی مد نظر علامه دارای ویژگیهایی چون تاکید بر اصلاح وضعیت جامعه، تربیت شغلی و عمومی، تفکر اجتماعی، دینگرایی، اراده و اختیار و تربیت برای زندگی در جامعه جهانی است. این موارد می‌تواند به عنوان شاخصهایی برای نقد تربیت اجتماعی فردگرایانه مورد استفاده قرار بگیرد. بدین منظور این مقاله از روش تحلیلی – اسنادی بهره می‌گیرد. نتایج، نشانگر این است که با وجود برخی از مشترکات در این دو دیدگاه، علامه به دلیل توجه همزمان به فرد و جامعه دید غنی‌تر و همه‌جانبه‌تری نسبت به تربیت اجتماعی دارد
کلیدواژه جامعه و تربیت افراد ,فرد و تربیت جامعه ,تربیت اجتماعی ,رویکرد اصالت فرد ,علامه طباطبایی
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت, ایران, دانشگاه اصفهان, استادیار, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشیار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved