>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی   
سال:1399 - دوره:28 - شماره:49


  tick  بررسی اهداف تربیت دینی نوجوانان، با رویکرد نشاط ‌آوری - صفحه:155-179

  tick  بررسی تطبیقی ایده دانش فضیلت بنیان در اندیشه اسلام و غرب و کاربردهای تربیتی آن Dor:20.1001.1.22516972.1399.28.49.2.3 - صفحه:39-62

  tick  تبیین روش‌شناسی پژوهش استنتاجی ضرورت عقلی در فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی - صفحه:85-119

  tick  تبیین مولفه‌ها و خرده مولفه‎های حقوق بشر و تعیین جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش‌وپرورش ایران Dor:20.1001.1.22516972.1399.28.49.6.7 - صفحه:141-154

  tick  سبک زندگی انسان معنوی ازمنظر اسلام - صفحه:181-203

  tick  طراحی الگوی شایستگی‏های استادان و مربیان سازمانی باتاکید بر بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری Dor:20.1001.1.22516972.1399.28.49.1.2 - صفحه:5-38

  tick  لزوم جهانی بومی‌سازی و گسست معرفت‌شناختی (اپیستمیک) از غرب در آموزش زبان‌های خارجی: راهبردهایی برای تقویت نظام عقیدتی در پساروش - صفحه:121-139

  tick  نقش تربیتی آموزش محتوای فقه حقوق خانواده بر تفکر تاملی دانشجویان - صفحه:63-83

  tick  پژوهش درباب رویکرد تربیت اخلاقی طرح کرامت در مدرسه - صفحه:205-232
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved