>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوای روش شناسی از منظر صدرالمتالهین و تبیین دلالت های آن برای برنامه ی درسی  
   
نویسنده قلندری زهرا ,گلستانی هاشم ,نوروزی رضاعلی
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1397 - دوره : 26 - شماره : 40 - صفحه:55 -79
چکیده    روش شناخت حقیقت، به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم فلسفه می‌‎تواند دیدگاه‌های متنوع و گوناگونی را در برابر طراحان برنامه درسی قرار دهد. این پژوهش که با استفاده از روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی لورنس باردن انجام شده، بر هدف بررسی روش شناخت حقیقت از دیدگاه ملاصدرا و تبیین دلالت‌های آن برای برنامه درسی مبتنی است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، در حوزه طبیعت و ماهیت شناخت، ملاصدرا علم را به حضوری و حصولی تقسیم می‌کند. در حوزه قلمرو شناخت، باتوجه‌به انواع عوالم، از سه و به‌تعبیری، چهار نوع ادراک سخن می‌گوید. روش شناخت را نیز از دو جنبه سلبی و ایجابی، مورد مطالعه قرار داده است. منابع و ابزار شناخت را همراهی عقل با شهود حسی و شهود وحیانی قلمداد می‌کند. همچنین طراحی برنامه درسی براساس دیدگاه ملاصدرا مبتنی‌بر مهم‌ترین عناصر برنامه درسی که عبارتند از: هدف (کسب معرفت حصولی به‌منظور تحقق معرفت حضوری)؛ اصول حاکم بر محتوای برنامه درسی (گزینش محتوا براساس سلسله‌مراتب دانش از امور محسوس به سمت امور عقلی شهودی)؛ و اصول حاکم بر روش‌های آموزش و یادگیری (روش برهانی شهودی و رویکرد متعالیه میان‌رشته‌ای)، حاصل این پژوهش بود.
کلیدواژه روش‌شناسی، معرفت‌شناسی، برنامه درسی، فلسفه صدرالمتالهین
آدرس دانشگاه آزاد اصفهان, ایران, دانشگاه آزاد اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی nowrozi.r@gmail.com
 
   A Methodological Investigation from the Point of View of SadrulMutaallehin and Its Implications for Curriculum Designing  
   
Authors Gulestani Hashem ,Nouroozi Reza Ali ,Ghalandari Zahra
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved