>
Fa   |   Ar   |   En
   اصول تربیت توحیدی در دوره کودکی (مرحله سیادت)  
   
نویسنده قیصری گودرزی کیومرث ,سلحشوری احمد
منبع پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي - 1397 - دوره : 26 - شماره : 40 - صفحه:5 -38
چکیده    هدف این پژوهش، بررسی و استخراج اصول تربیت توحیدی در هفت سال نخست زندگی فرد است. در این پژوهش با استفاده از روش‌های توصیفی، تحلیلی و استنتاجی به واکاوی متون اسلامی در رابطه با تربیت توحیدی در هفت سال نخست زندگی که در تعالیم دینی از آن  با عنوان «دوره سیادت» نام برده می‌شود، پرداخته شد. ازآنجاکه بنابر اعتقاد بسیاری از روان‌شناسان و علمای تعلیم‌وتربیت، این دوره در بنیان‌گذاری شخصیت فرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیز اولین مواجهه فکری و عاطفی انسان با خدا در این مرحله از حیات وی صورت می‌گیرد، پرواضح است که کیفیت این مواجهه و رابطه نخستین و نیز چگونگی گذران این دوره طلایی تربیت، از چه اهمیت اساسی و تاثیر شگرفی در سراسر زندگانی آدمی و جهت‌گیری نهایی او برخوردار خواهد بود. در این پژوهش، با هدف بسترسازی و ایجاد آمادگی روحی و روانی در کودک به‌منظور ایجاد مبنایی برای استقرار و  بنیان‌نهادن نگرش توحیدی در مراحل دیگر رشد، تربیت توحیدی در سه بعد شناختی، عاطفی و ارادی (عمل) مورد بررسی قرار گرفت که از مهم‌ترین یافته‌های آن می‌توان به آموزش توحید به‌عنوان اولین آموزش رسمی در اسلام، تصحیح تفکر خام کودکان در رابطه با خدا، معرفی اسماء و صفات خداوند به‌جای تلاش درجهت اثبات وجود خدا، اجتناب از ارائه توضیحات ناقص و گمراه‌کننده، استفاده از زبان و ادبیات متناسب با فهم کودک، تقلید و الگوگیری از والدین، تربیت بر مدار محبت، ترسیم چهره صمیمی و مهربان از خدا در ذهن کودک، پرورش گرایشات ویژه درونی ازجمله کنجکاوی و زیبایی‌شناسی، تناسب فعالیت‌های عملی با امیال و آزادی کودک و به‌کار گیری اصول سهل‌گیری و تکرار در تربیت اشاره کرد.
کلیدواژه وحید، تربیت توحیدی، کودکی، سیادت
آدرس دانشگاه ملایر, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی, ایران
پست الکترونیکی ah.salahshoor@gmai.com
 
   The Principles of Monotheistic Education in Childhood (Lordship Phase)  
   
Authors Salahshoori Ahmad ,Gheiysari Goodarzi Kiomars
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved