>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1392 - دوره:9 - شماره:18


  tick  اثربخشی روشهای آموزش ایستگاهی و استقامتی و میزان رضایتمندی دانشجویان از کلاس های تربیت بدنی عمومی(1) - صفحه:43-62

  tick  بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی(دولتی) شهر تهران - صفحه:169-181

  tick  بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان - صفحه:113-128

  tick  بررسی و اولویت بندی علل بی رغبتی فرهنگیان استان مازندران به فعالیت های ورزشی - صفحه:77-96

  tick  تاثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی - صفحه:63-76

  tick  تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن - صفحه:15-42

  tick  روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:141-154

  tick  شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دوچرخه سواران حرفه ای آذربایجان شرقی در مسابقات بین المللی و جاده ای ایران ( از سال 1380 تا 1390) - صفحه:155-167

  tick  موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی بر اساس مدل فرایندی کاتر - صفحه:97-112

  tick  نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی - صفحه:129-140
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved