>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1393 - دوره:10 - شماره:20


  tick  ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان - صفحه:155-163

  tick  استـفاده از مفاهیم یادگیری حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی - صفحه:95-100

  tick  بررسی اثرات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان بر استان های شمال غرب کشور - صفحه:45-54

  tick  بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با درجه تحقق سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی - صفحه:101-110

  tick  بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران - صفحه:63-76

  tick  بررسی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هیات‌های ورزشی - صفحه:131-142

  tick  بررسی عوامل موثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه ای - صفحه:143-154

  tick  بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی - صفحه:35-44

  tick  بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی - صفحه:123-130

  tick  تاثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه‌ی حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان‌بندی متوالی - صفحه:15-21

  tick  رابطه بین سبک رهبری مدیران مجتمع های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد - صفحه:55-62

  tick  شناسایی تنگناها و موانع پیش روی والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات - صفحه:23-34

  tick  مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 9-12 ساله ناحیه 2 شهر اراک - صفحه:85-94

  tick  مقایسه سلامت روانی زنان و مردان ورزشکار در اماکن روباز و سرپوشیده - صفحه:77-84

  tick  نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران - صفحه:111-122
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved