>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:21


  tick  آگاهی از ناهنجاری‌های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو - صفحه:103-110

  tick  اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر خودکار آمدی عمومی مردان دیابتی - صفحه:193-197

  tick  اثرتوجه بر دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی - صفحه:49-56

  tick  ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران - صفحه:65-74

  tick  ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار با انسجام گروهی تیم های قهرمانی کشور والیبال نشسته بانوان ایران (1391) - صفحه:139-148

  tick  ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز - صفحه:75-82

  tick  ارزیابی مقایسه‌ای دیدگاه مدیران صنایع در خصوص مزایای اکتسابی صنعت از ایجاد ارتباط با دانشگاه (مطالعه‌ی موردی: بخش تولیدی صنعت ورزش ایران) - صفحه:25-36

  tick  بررسی تاثیر تمرینات تعادلی در صبح و بعد از ظهر بر تعادل ایستا و پویای سالمندان - صفحه:15-24

  tick  بررسی رابطه الگوهای شناختی اجتماعی و ارتقای انگیزه انجام فعالیت بدنی در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه یزد - صفحه:185-192

  tick  بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی‌، سبک‌های رهبری فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان های ورزشی: مدل‌سازی معادلات ساختاری - صفحه:93-102

  tick  بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین - صفحه:157-166

  tick  بررسی رضایت مشتری و مشتری‌گرایی در اماکن ورزشی دولتی و خصوصی استان مازندران - صفحه:129-138

  tick  بررسی عوامل تاثیرگذار بر جهت گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاههای شوشتر - صفحه:37-48

  tick  بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان - صفحه:149-156

  tick  تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی - صفحه:57-64

  tick  تاثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا در دانش‌آموزان پسر - صفحه:111-118

  tick  تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون - صفحه:119-128

  tick  توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن - صفحه:83-92

  tick  مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش - صفحه:147-167

  tick  پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه های آن - صفحه:175-184
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved