>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1399 - دوره:16 - شماره:31


  tick  اثر جاذبه و دامنه حرکت بررسی یادگیری و انتقال تکالیف پیچیده دودستی نامتقارن در ترکیبی از ویژگی های سرعت، اثر جاذبه و دامنه حرکت - صفحه:235-253

  tick  اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی مربیگری-2 - صفحه:169-188

  tick  بررسی حیطه های مختلف تدریس درس تربیت بدنی (نیازهای شناختی، عاطفی، روانی– حرکتی، سبک کلاسداری معلم، رفتارهای مربوط به شغل و ارزشیابی) در مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی - صفحه:153-169

  tick  بررسی موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و ورزش در معلولین استان کرمانشاه - صفحه:137-153

  tick  بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت، بهره‌وری و سرانه اماکن ورزشی دانشگاه‌ فردوسی مشهد - صفحه:253-271

  tick  تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اعمال نیرو به زمین در اجرای ریباند بسکتبال - صفحه:123-136

  tick  تاثیر خودگفتاری انگیزشی و بازخورد مثبت بر تعادل ایستای دختران 13-12 ساله - صفحه:53-66

  tick  تحلیل اثر اخلاق در بازاریابی پنهان بر وفاداری رفتاری و همنوایی با برند هواداران باشگاه‌های فوتبال: ارائه مدل - صفحه:21-35

  tick  تحلیل تاثیر جهت‌گیری راهبردی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌ نوآوری سازمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: هیات‌های ورزشی استان همدان) - صفحه:81-102

  tick  جایگاه ورزش در نظام اوقات فراغت دانشجویان و ارائه الگو - صفحه:39-52

  tick  رابطه ادراک تصویر بدنی با میزان آمادگی بدنی ادراک شده در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار - صفحه:67-81

  tick  رابطه سرمایه اجتماعی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی‌ عنوان مکرر: سرمایه اجتماعی و موفقیت ورزشی - صفحه:101-121

  tick  شناسایی و اولویت بندی انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی - صفحه:217-234

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل سوق دهنده، جلب کننده و بازدارنده گردشگری ورزشی ازدیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری استان اصفهان - صفحه:203-218

  tick  عوامل موثر بر امنیت استادیوم‌های فوتبال ایران: ساخت ابزار و بررسی اعتبار و پایایی آن - صفحه:1-22

  tick  نقش کیفیت خدمات و ارزش درک شده برتبلیغات دهان به دهان مشتریان در باشگاه های ورزشی و ارائه مدل - صفحه:189-202
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved