>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1400 - دوره:17 - شماره:34


  tick  بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی تماشاگران ورزشی با بهره گیری از مدل تحلیل اهمیت-عملکرد - صفحه:211-227

  tick  تاثیر بازخورد با رویکرد ساندویچی، بازخورد تایید موفقیت و اصلاح خطا بر دقت شوت فوتبال تحت قید محیطی - صفحه:41-53

  tick  تاثیر تمرینات راه رفتن ویژه روی تردمیل با چشم باز و بسته برشاخص های ترکیب بدنی، قدرت عضلانی، حس-عمقی و تعادل در مردان دارای اضافه وزن - صفحه:183-195

  tick  تاثیر طول پیش‌دوره و دست‌برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی شنیداری - صفحه:55-66

  tick  تاثیر نوع تداخل زمینه ای و تمرین بر تحکیم حافظه حرکتی سالمندان: فرایندهای شناختی زیر بنایی تصویرسازی حرکتی و تداخل زمینه ای - صفحه:197-222

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات پرتابی بر عملکرد عضلانی افراد مبتلا به سندروم داون:یک رویکرد کینتیکی و الکترومیوگرافی - صفحه:165-181

  tick  شناسایی موانع توسعه صنعت ورزش ایران - صفحه:81-98

  tick  طراحی مدل توسعه مزیت رقابتی در صنعت گردشگری ورزشی شمال کشور - صفحه:99-118

  tick  طراحی و تبیین مدل تصویر برند شخصی ورزشکاران در ایران - صفحه:67-80

  tick  عوامل موثر بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های ورزشی استان مرکزی - صفحه:1-17

  tick  مدل توسعه اکوتوریسم ورزشی فستیوال‌های ورزشی بومی و سنتی نوار ساحلی دریای خزر - صفحه:19-39

  tick  نقش بازاریابی تجربی رویداد بر رفتارمصرفی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیاد درون مدرسه‌ای شهر مشهد - صفحه:131-144

  tick  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ 12 ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﻠﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل - صفحه:119-130

  tick  ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد در ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان - صفحه:145-164
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved