>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1398 - دوره:15 - شماره:29


  tick  اثر امتیاز میزبانی بر عمل‌کرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران طی سال‌های 1380 تا 1390 - صفحه:29-37

  tick  اثر برنامۀ اسپارک بر مهارت های بینایی- حرکتی کودکان کم شنوای عمیق با کاشت حلزون - صفحه:213-224

  tick  اثر کانون توجه دستورالعمل آموزشی و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد - صفحه:63-75

  tick  اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی در دانشجویان دانشگاه شیراز - صفحه:113-125

  tick  ارتباط بین رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی،انگیزش، پیامدهای خلقی و تمایلات رفتاری در محیط آموزشی ورزش نوجوانان - صفحه:155-172

  tick  ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با سبک های مدیریت حل تعارض دبیران تربیت بدنی - صفحه:97-112

  tick  ارتباط کمال گرایی مثبت و منفی با تحلیل رفتگی در ورزشکاران هنرهای رزمی - صفحه:39-61

  tick  بررسی میزان رضایتمندی گردشگران ساحلی از کیفیت خدمات تفریحی – ورزشی در نوار ساحلی دریای مازندران - صفحه:173-194

  tick  تاثیر بازخورد پس از کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری مهارت پرتاب از بالای شانه درکودکان پسر 12-9 ساله کم توان ذهنی - صفحه:225-239

  tick  تحلیل رابطه بین کاربست مهارت های ارتباطی و سبک های مذاکره کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران - صفحه:127-139

  tick  تدوین مدل سیستم مدیریت سایبرنتیک، سلامت و یادگیری سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران - صفحه:77-95

  tick  تعیین ارتباط بازاریابی داخلی با کیفیت خدمات در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان - صفحه:17-28

  tick  تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه‌ فارسی مقیاس هدف پیشرفت ورزش‏های نوجوانان - صفحه:1-15

  tick  مقایسه‌ سیر تکاملی تمرین ووشو کاران سطوح مختلف رقابتی - صفحه:141-155

  tick  نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت بدنی استان مازندران - صفحه:195-212
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved