>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1398 - دوره:15 - شماره:30


  tick  اثر تمرین قبل از خواب شبانه بر تحکیم مولفه‌های دقت و زمان‌بندی مهارت حرکتی ظریف - صفحه:361-370

  tick  اثر کانونی نمودن توجه از طریق خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون - صفحه:371-383

  tick  اثر هشت هفته تمرین های ادراکی-حرکتی بر رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی 6 تا 11 سال - صفحه:313-325

  tick  ارتباط هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در عملکرد ورزشکاران رشته‌های تیمی شهر یزد - صفحه:303-312

  tick  بررسی اثر عوامل کلان بر فساد در فوتبال ایران از طریق میانجی‌های فردی و مدیریتی - صفحه:257-273

  tick  بررسی انگیزه‌ها و موانع گرایش به ورزش همگانی در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، و آزاد اسلامی مشهد - صفحه:411-420

  tick  بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خلاقیت سازمانی در ورزش - صفحه:275-287

  tick  تاثیر سن و کانون توجه تکلیف فراقامتی بر تعادل - صفحه:385-395

  tick  تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران - صفحه:241-255

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات واقعیت مجازی بر زمان عکس العمل مردان سالمند - صفحه:421-432

  tick  تحلیل روند محیط شناسی راهبردی گردشگری ورزشی اصفهان بر اساس مدل Steepv - صفحه:433-447

  tick  تحلیل و مکان یابی فضاهای ورزشی، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) و تحلیل سلسله مراتبی (Ahp) (مطالعه موردی: شهر گرگان) - صفحه:327-342

  tick  طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران - صفحه:343-360

  tick  مدل یابی تاٌثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی با توجه به نقش میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:448-459

  tick  مقایسۀ ادراک موفقیت، سرسختی روان‌شناختی و نظم جویی هیجانی در بین ورزشکاران با و بدون کاهش وزن - صفحه:397-409

  tick  نقش برنامه ورزشی نود در پیامد های اخلاقی جامعه با تاکید بر مولفه احترام - صفحه:361-370
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved