>
Fa   |   Ar   |   En
   هنجار و مقایسه حالات خلقی بازیکنان مرد و زن نخبه بدمینتون  
   
نویسنده فرخی احمد ,متشرعی ابراهیم ,قلی زاده احمد ,زکی زاده بهادر
منبع پژوهش نامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي - 1388 - دوره : 5 - شماره : 10 - صفحه:1 -12
  
کلیدواژه حالات خلقی ,بازیکن نخبه بدمینتون
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده تربیت بدنی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه رفتارحرکتی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه رفتارحرکتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشکده تربیت بدنی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved