>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:24


  tick  ارتباط بین سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی و رضایت مندی ورزشکاران در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی منتخب - صفحه:121-134

  tick  ارتباط بین معیارهای اخلاقی مربیان و تمایلات پرخاشگری ورزشی در ورزشکاران تیم های ملی پایه کشور - صفحه:25-38

  tick  ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران - صفحه:39-52

  tick  بررسی تاثیر آموزش یک دوره حرکات منتخب ریتمیک و بازی های رایانه ای بر هوش اجتماعی نوجوانان دختر - صفحه:201-214

  tick  بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان اردبیل - صفحه:69-84

  tick  بررسی محدودیت های فنی و غیرفنی تجارت الکترونیکی کالاهای ورزشی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی) - صفحه:95-106

  tick  بررسی میزان مقدس شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد) - صفحه:173-186

  tick  تاثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله - صفحه:151-160

  tick  تاثیر مقدار تمرین و اختصاصی بودن بازنمایی های حسی در شرایط تمرین جسمانی و تصویرسازی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال: مطالعه فرضیه ویژگی تمرین - صفحه:187-200

  tick  تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال - صفحه:275-286

  tick  تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:15-24

  tick  تبیین عوامل موثر بر خطر حذف کشتی از بازی های المپیک و ارایه راهکارها (کاربرد روش تصمم گیری دیماتل) - صفحه:259-274

  tick  تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تاکید بر فعالیت های ورزشی - صفحه:243-258

  tick  تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان - صفحه:229-242

  tick  تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش آموزان پسر راهنمایی شهر تهران - صفحه:85-96

  tick  راهبردهای آماده سازی روانی دروازه بانان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابت - صفحه:135-150

  tick  مدل یابی ساختاری ارتباط میان سرمایه روان شناختی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان - صفحه:161-172

  tick  مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران) - صفحه:53-68

  tick  مقایسه کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر فعال حرکتی(مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهرداری اصفهان) - صفحه:215-228

  tick  مقایسه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران - صفحه:107-120
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved