>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:23


  tick  اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی - صفحه:157-174

  tick  اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان - صفحه:281-294

  tick  ارتباط بین خودپنداره بدنی با حس حرکت در رشته های والیبال، بدمینتون، کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد - صفحه:39-52

  tick  ارتباط مشارکت والدین با شایستگی ادراک شده و لذت ورزشی رزمی کاران نوجوان - صفحه:131-144

  tick  ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران (7p) - صفحه:251-268

  tick  بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش بین های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان 15-18 ساله - صفحه:65-82

  tick  بررسی معیارهای مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری - صفحه:83-100

  tick  بررسی موانع ساختاری اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران - صفحه:191-204

  tick  تاثیر کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخلاقی بر رفتارهای پرخاشگرانه در بازیکنان رشته بسکتبال - صفحه:145-156

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر - صفحه:27-38

  tick  تاًثیر خودالگودهی (پیشخوراند، مرورگری مثبت، خودمشاهده گری) و تمرین بدنی بر ارتقای باورهای خودکارآمدی حافظه در یادگیری سرویس بلند بدمینتون - صفحه:175-190

  tick  تبیین جامعه شناسانه پرخاشگری و خشم با تاکید بر مشغولیت ورزشی - صفحه:205-218

  tick  تعیین روایی سازه و پایایی مقیاس خود کارآمدی تکلیف برای فعالیت های روزانۀ سالمندان - صفحه:269-280

  tick  تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران - صفحه:25-26

  tick  شناسایی و اولویت بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی با استفاده از روش تصمیم گیری آنتروپی - فازی - صفحه:295-317

  tick  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپلند - صفحه:113-130

  tick  شناسایی و رتبه بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه های فوتبال منتخب استان مازندران - صفحه:219-236

  tick  مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014 - صفحه:101-112

  tick  موانع حمایت مالی از ورزش در شرکت های شهر صنعتی کاوه - صفحه:53-64

  tick  پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش) - صفحه:237-250
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved