>
Fa   |   Ar   |   En
   مسکن و محیط روستا   
سال:1396 - دوره:36 - شماره:158


  tick  طراحی و شکل‌گیری خانه روستایی به روایت معماران قدیمی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرمسار) - صفحه:3-20

  tick  معماری، عملکرد سرمایشی و رفتار لرزه‌ای بادگیر - صفحه:21-34

  tick  تبیین معیارهای موثر بر رضایتمندی ساکنین اصیل از شدت تغییرات کالبدی در محلات با سابقه روستایی ( مطالعه موردی: محله نیاوران، تهران) - صفحه:35-50

  tick  تحلیلی بر اثرات اعتبارات مقاوم‌سازی مسکن روستایی بر کارکرد تولیدی آن (مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان ) - صفحه:51-62

  tick  برنامه‌ریزی و طراحی معماری فضاهای دوستدار کودک در فرایند بازسازی پس از زلزله بم - صفحه:63-76

  tick  تاثیر زمین لغزش بر ایمنی راه‌ها و مناطق روستایی در ایران و راهکارهای پایدارسازی آن‌ها (مطالعه موردی: زمین لغزش‌های محور ناغان- سد کارون 4 ) - صفحه:77-88

  tick  تحلیل موانع اجرای فراگیر نظام فنی روستایی مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی- شهرستان کهگیلویه - صفحه:89-102

  tick  بررسی میزان رضایت مردم آسیب‌دیده شهر بروات از بازسازی پس از زلزله سال 1382 بم - صفحه:103-116

  tick  بررسی آثار اجرای طرح‌های بهسازی بافت‌های با‌ارزش بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی - صفحه:117-130

  tick  ارزیابی مولفه‌های موثر تاب‌آوری اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی در شرایط بحرانی - صفحه:131-145
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved