>
Fa   |   Ar   |   En
   مسکن و محیط روستا   
سال:1395 - دوره:35 - شماره:153


  tick  صرفه‌جویی انرژی در مسکن بوم‌آورد روستاهای استان سمنان - صفحه:3-22

  tick  بررسی تاثیر هماهنگی شکلی سازه و معماری خانه‌های امامزاده ابراهیم بر مقاومت لرزه‌ای آن‌ها - صفحه:23-34

  tick  تحلیلی بر جهت‌گیری، جانمایی و فضاهای سرویس‌دهنده بادگیرها در مساکن بومی یزد - صفحه:35-46

  tick  بررسی تاثیر فرم هندسی چلیپا بر میزان بار سرمایشی خانه های سنتی یزد - صفحه:47-56

  tick  واکاوی تحولات کالبدی و کارکردی مساکن روستایی ایران (نمونه موردی: ناحیه شاسکوه - شهرستان قاینات) - صفحه:57-72

  tick  ارزیابی نقش وام‌های طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی بر بافت و معماری روستاها با استفاده از مدل تحلیلی Swot (نمونه مورد مطالعه: روستای نوده شهرستان بجنورد) - صفحه:73-82

  tick  ارزیابی مخاطرات طبیعی ناشی از فرایند‌های دامنه‌ای در سکونتگاه‌های روستای حوضه آبریز ایلگینه چای با استفاده از عملگرهای فازی و Gis - صفحه:83-96

  tick  پایش سکونتگاه‌های روستایی پراکنده و کوچک در راستای طرح‌های ساماندهی؛ مورد مطالعه دهستان شوسف شهرستان نهبندان - صفحه:97-112

  tick  موانع مشارکت روستائیان در طرح‌های هادی روستایی شهرستان همدان - صفحه:113-126
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved