>
Fa   |   Ar   |   En
   مسکن و محیط روستا   
سال:1394 - دوره:34 - شماره:150


  tick  واکاوی مفهوم «گونه» در مسکن بومی و تبیین رویکردی برای دسته‌بندی گونه‌های مسکن روستایی در ایران - صفحه:3-18

  tick  واکاوی آسیب‌ها و محدودیت‌های انعطاف‌پذیری در مسکن معاصر ایران - صفحه:19-32

  tick  تجربه بازسازی مسکن پس از زلزله؛ سال 1351- شهر قیر - صفحه:33-52

  tick  بررسی شناسه‌های حرارتی جداره‌های پوسته خارجی بنا مطالعه موردی: مناطق روستایی اردبیل - صفحه:53-70

  tick  بازشناسی پدیده قنات از دریچه سازمان‌ها نمونه موردی: روستای بیابانک - صفحه:71-88

  tick  برنامه ریزی استراتژیک بخش های اقتصادی در راستای توسعه منطقه‌ای با بهره گیری از مدل Swot مطالعه موردی: بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی - صفحه:89-100

  tick  پیوندهای کلانشهری و تحولات کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون مطالعه موردی: دهستان محمدآباد کرج - صفحه:101-120

  tick  بررسی و تحلیل نظام پراکنش فضایی سکونتگاه‌های روستایی با تاکید بر عوامل محیطی و با استفاده از Gis مطالعه موردی: دهستان درح شهرستان سربیشه - صفحه:121-135
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved