>
Fa   |   Ar   |   En
   مسکن و محیط روستا   
سال:1392 - دوره:32 - شماره:144


  tick  تکامل رویکرد پیشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیطی ((Cptedدر محیطهای مسکونی - صفحه:3-16

  tick  فرهنگ و شکل خانه مطالعه موردی: خانه های سنتی شهرستان تنکابن و رامسر - صفحه:17-32

  tick  معماری مبتنی بر بوم – استفاده از مدل های شناختی لایه ای در روند طراحی پارامتریک (نمونه موردی: سایت در کویر مرنجاب) - صفحه:33-48

  tick  طرح مسکن روستایی و تاثیر آن بر شاخص های بهداشتی و ایمنی مسکن - صفحه:49-58

  tick  ارزیابی کیفیت محیط زندگی در نواحی روستایی از دیدگاه ساکنین (مطالعه موردی: روستاهای دهستان اصلاندوز واقع در استان اردبیل) - صفحه:59-74

  tick  شناسایی و تحلیل اثرات اجرای طرح هادی روستایی در مناطق روستایی شهرستان اسکو (مطالعه موردی: روستای سرین دیزج) - صفحه:75-86

  tick  تاثیر اسکان مجدد بر کیفیت زندگی روستاهای آسیب دیده از سوانح طبیعی (مطالعه موردی: شهرک زنجیران و شهرک ایثار- استان فارس) - صفحه:87-106

  tick  مقایسه تطبیقی و تحلیل سطوح توسعه یافتگی مناطق روستایی در سال های 1375 و1385 با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای (نمونه موردی: استان کردستان) - صفحه:107-123
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved