>
Fa   |   Ar   |   En
   مسکن و محیط روستا   
سال:1397 - دوره: - شماره:162


  tick  بازخوانی مفهوم تزیین در مسکن روستایی ایران (مطالعه موردی: تزیینات مسکن در روستای اوان، استان قزوین) - صفحه:3-20

  tick  در جستجوی معنایی نو برای مفهوم گونه و گونه‌شناسی در معماری (مطالعه موردی‌: خانه گونه تالاردار شهر تفت) - صفحه:21-38

  tick  بررسی و شناسایی گونه‌های معماری انبار غلات در زندگی نیمه کوچ‌نشینی کوهپایه‌های زاگرس در استان ایلام - صفحه:39-54

  tick  تحلیل ساختاری- کارکردی مسکن روستایی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: دهستان رومشگان شرقی، شهرستان کوهدشت) - صفحه:55-70

  tick  تحلیل راهبردی مدیریت اجرایی طرح ‌هادی در مناطق روستایی شهرستان دیواندره با روش Swot و تشکیل ماتریس Qspm - صفحه:71-86

  tick  ارزیابی عوامل ساختاری- نهادی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی(مطالعه موردی: روستاهای واقع در حریم کلانشهر همدان) - صفحه:87-100

  tick  امکان سنجی اجرای طرح ادغام و تجمیع روستاهای مرزی با تاکید بر سطح توسعه ظرفیتی روستاییان(مطالعه موردی: بخش خاوومیرآباد، شهرستان مریوان) - صفحه:101-116

  tick  بازاندیشی در ضوابط و الگوهای توسعه روستاهای متصل به شهر؛ رهیافت‌های مبتنی بر کدهای زایشی در سطح کلان) مطالعه موردی: روستاهای پرجیکلا و بالا لموک، شهر قائمشهر) - صفحه:117-130

  tick  بازشناسی مولفه‌های «سکونتگاه» (مطالعه موردی: محله مجمر اصفهان) - صفحه:131-144

  tick  رفتارسنجی و پایدارسازی زمین لغزش براساس برداشت‌های نقشه برداری و داده‌های زمین‌شناسی مهندسی (مطالعه موردی: زمین لغزش ُنقُل در منطقه پادنای سمیرم) - صفحه:145-157
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved