>
Fa   |   Ar   |   En
   اکوبیولوژی تالاب   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:29


  tick  مقایسه تجمع زیستی سرب و روی در بافت عضله ماهی شیر (Scomberomorus Commerson) و قباد (Scomberomorus Guttatus) در بندر بوشهر - صفحه:5-14

  tick  تعیین و مقایسه ارزش غذایی دو گونه گندمی شور پسند Puccinella Bulbosa و Aeluropus Littoralis در مراتع حاشیه تالاب کویری میقان اراک - صفحه:15-26

  tick  تجمع فلزات سنگین در کبد و عضله سیاه ماهی (Capoeta Capoeta) رودخانه سرداب‌رود استان مازندران و تاثیر آن بر سلامت انسان - صفحه:27-34

  tick  تغییرات زمانی و مکانی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی، مواد مغذی و کلروفیل A در رودخانه‌های منتهی به تالاب انزلی - صفحه:35-44

  tick  سنجش غلظت فلزات سنگین و ارزیابی درجه آلودگی رسوبات خور هاله و خلیج نایبند و تاثیر آن بر اجتماعات روزنه داران کف زی - صفحه:45-58

  tick  بررسی غلظت سرب، نیکل و جیوه در پساب و عضله سه گونه ماهی گل خورک (Boleophthalmu Dussumieri)، ساردین (Sardinella Melanura) و شوریده (Otolithes Ruber) درخور موسی - صفحه:59-68

  tick  تعیین مناطق با اولویت حفاظتی در تالاب جازموریان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، ارزیابی چند معیاره و منطق فازی - صفحه:69-84

  tick  ارزیابی غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کرم، مس، کبالت و روی) در ماهیان خوراکی تالاب بین المللی خورخوران - صفحه:85-93
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved