>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:35


  tick  واکاوی نوین ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آن - صفحه:3-32

  tick  بررسی تاثیر مدیریت شادمان سازی (نشاط) بر عملکرد کارکنان شرکت گاز منطقه دو اصفهان بر مبنای مدل استیرز - صفحه:33-58

  tick  پیش‌بینی خودکارآمدی از طریق عزت نفس و حمایت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) - صفحه:59-82

  tick  بررسی نقش میانجی بلوغ سازمانی در تاثیر سبک‌های رهبری بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه : مجموعه پتروشیمی‌های عسلویه) - صفحه:83-104

  tick  بررسی رابطه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان ( مورد مطالعه: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران) - صفحه:105-134

  tick  بررسی میزان نهادینه شدن فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست دربین کارکنان ستادی شرکت گاز تهران - صفحه:135-156

  tick  رتبه‌بندی و مقایسه عوامل اثرگذار بر ایجاد رفتار کارآفرینانه با استفاده از روش مقیاس‌گذاری چندبعدی (موردمطالعه: شرکت پالایش گاز پارسیان) - صفحه:157-186

  tick  چالش‌ها و الزامات توسعه مدیریت دانش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (افق ایران 1404) - صفحه:187-212
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved