>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت استعدادها در صنعت نفت ایران: عوامل اثرگذار و راهبرد کلان  
   
نویسنده باقری مسلم ,علیشیری محمد مهدی ,تولایی روح الله ,طهماسبی سیامک
منبع مديريت منابع انساني در صنعت نفت - 1393 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:9 -37
چکیده    مدیریت استعدادها یکی از جدیدترین مباحث مدیریت منابع انسانی است که در سال های اخیر توانسته است توجه بسیاری از فعالان این حوزه را در جهان به خود جلب نماید. پیاده سازی موفق این نظام می تواند آثار فراوانی در ایفای نقش راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی سازمان داشته باشد. صنعت نفت ایران به عنوان یکی از مهمترین مجموعه های اقتصادی و فنی در کشور، زمینه های فراوانی برای پیاده سازی این نظام دارد. این مقاله با مصاحبه با خبرگان صنعت نفت کشوربا استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و تحلیل محتوای کیفی آنها تلاش کرده است تا با بررسی عوامل محیطی و سازمانی اثرگذار بر اجرای نظام مدیریت استعدادها در صنعت را یادآور شود و جهت گیری کلان مورد نیاز برای پیاده سازی آن را تعیین کند. محققین این عوامل اثرگذار را در 3 سطح محیط عمومی صنعت نفت، چالش های موجود منابع انسانی صنعت نفت و تعریف استعداد در صنعت دسته بندی و رویکرد توسعه ای رقابتی را برای اجرای نظام مدیریت استعدادها در صنعت نفت کشور پیشنهاد کرده اند.
کلیدواژه استعداد، مدیریت استعدادها، رویکردهای مدیریت استعدادها، صنعت نفت
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران. دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه امام صادق (ع), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved