>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات مدیریت راهبردی   
سال:1396 - دوره: - شماره:29


  tick  بررسی تاثیر هویت جهانی مصرف‌کنندگان بر خرید محصولات خارجی در ایران - صفحه:19-35

  tick  تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب‌وکار - صفحه:37-64

  tick  ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه - صفحه:65-92

  tick  تاثیر ظرفیت‌های‌ سازمانی بر تعهد کارفرما به قراردادهای روان‌شناختی - صفحه:93-116

  tick  تببین الگوی مفهومی رهبری راهبردی و نوآوری باز در شرکت‌های با فنآوری بالا - صفحه:117-141

  tick  الگوی ارزیابی راهبردهای کسب‌وکار سازمانی - صفحه:143-161

  tick  الگوی بهره‌گیری از عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ها در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران - صفحه:163-178

  tick  ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی - صفحه:179-202

  tick  ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب راهبردهای راهبردی با استفاده از سیستم‌های قاعده – بنیاد فازی - صفحه:203-226

  tick  طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی - صفحه:227-248

  tick  تحلیل وضعیت پایداری دانشی بنگاه‌های اقتصادی - صفحه:249-270

  tick  الگوی اجرای سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در شرکت‌های متوسط و بزرگ - صفحه:271-298
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved