>
Fa   |   Ar   |   En
   نوآوری در علوم و فناوری غذایی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر پوشش دهی برش های بادمجان در کاهش جذب روغن در طول فرآیند سرخ کردن - صفحه:1-13

  tick  بهینه سازی فرآیند تولید پودر دوغ با خشک کردن کف پوشی به روش سطح پاسخ - صفحه:15-26

  tick  بهینه سازی دما و فرمولاسیون تولید پودر خرمالو به روش سطح پاسخ - صفحه:27-36

  tick  تاثیر فرایند مالت سازی بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه ها ی غلات (گندم و جو) استان خراسان رضوی - صفحه:37-43

  tick  بررسی و شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه کهور (Prosopis Farcta) - صفحه:45-55

  tick  ارزیابی اثرات نانو اکسید روی بر خواص فیلمهای بایوکامپوزیتی بر پایه ژلاتین ماهی - صفحه:57-67

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور - صفحه:69-77

  tick  تاثیرپیش فرآیندهای پوست گیری و آبگیری اسمزی بر خصوصیات کیفی و حسی آلو خشکباری - صفحه:79-88

  tick  کاربرد توام نانوفیبر سلولز و صمغ گوار به عنوان پایدار کننده در مایونز کم چرب - صفحه:89-100

  tick  تاثیر فرایند ترکیبی خشک کردن اسمزی توسط خشک کن کابینتی و انجماد بر برخی از خصوصیات شیمیایی و بافتی میوه های توت فرنگی - صفحه:101-109

  tick  فرمولاسیون کیک روغنی فراسودمند با استفاده از عصاره کدوتنبل و ارزیابی خصوصیات کیفی آن - صفحه:111-125

  tick  بررسی اثر فاکتورهای موثر بر فعالیت آنزیم لیپاز تثبیت شده روی پلیمرهای سنتزی - صفحه:127-136
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved