>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر امولسیون‌ها و آنزیم لیپاز بر خواص کیفی دونات تهیه شده از خمیر منجمد  
   
نویسنده دهقـان تنها لادن ,کــریمی مهدی ,صـالحی‌فر مانیا
منبع نوآوري در علوم و فناوري غذايي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:105 -115
چکیده    دونات خمیری تخمیرشده یکی از فراورده‌های تخمیری حایز اهمیت در سرتاسر جهان است که پس از مرحله تخمیر، تقسیم، شکل دهی و استراحت در روغن سرخ می شود. در ایران با توجه به پیشرفت زندگی ماشینی و تمایل افراد به غذاهای آماده و سریع، دونات سرخ شده از توجه بالایی برخوردار گردیده است. بنابراین توجه به بهبود کمیت و کیفیت این محصول دارای اهمیت زیادی می باشد. از این رو هدف از انجام این پ‍ژوهش بررسی خواص کیفی و کمی (رطوبت، رنگ، سفتی، حجم مخصوص و پذیرش کلی) دونات تهیه شده از خمیر منجمد حاوی امولسیفایر داتم و گلیسرول مونواستیارات هریک در سه سطح 0، 2/0 و 4/0 درصد و آنزیم لیپاز در سه سطح ppm 0، 100 و 200 در قالب طرح کاملاً تصادفی بود. نتایج آنالیز آماری به وضوح نشان داد که با افزایش درصد امولسیفایر در فرمولاسیون، میزان رطوبت افزایش یافت. این در حالی بود که کمترین میزان سفتی، بیشترین میزان حجم مخصوص وبالاترین امتیاز پذیرش کلی در نمونه حاوی 2/0 درصد امولسیفایر داتم، 2/0 درصد امولسیفایر گلیسرول مونواستیارات و ppm 100 آنزیم لیپاز مشاهده گردید.
کلیدواژه دونــات ,خمیـر منجمـد ,امولسیفایــر ,آنـــزیم
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس, دانشگاه آزاد اسلامی واحـد شهر قـدس, ایران, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضـوی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس, دانشگاه آزاد اسلامی واحـد شهر قـدس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved