>
Fa   |   Ar   |   En
   آنالیز شیمیایی محتوای گوگردی و عناصر سنگین موجود در چند نشان تجاری از نوشابه‌های گازدار  
   
نویسنده میــرممتاز الهــام ,کاظمی باباحیدری علی ,شاکــــریان امیــر
منبع نوآوري در علوم و فناوري غذايي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:29 -34
چکیده    گاز دی اکسید کربن مورد استفاده در صنعت نوشابه سازی به طور عمده از سوزاندن گاز طبیعی حاصل می‌شود و سپس به CO2 با خلوص 9/99 درصد تبدیل می گردد. ترکیبات گوگردی به نام مرکاپتان در گاز طبیعی موجود است که در صورتی که این ترکیبات به طور کامل جداسازی نگردد به همراه CO2 وارد نوشابه شده، اسیدهای گوگردی مضر حاصل می‌نمایند. لذا تشخیص و تعیین مقدار این گونه ها از مسایل قابل توجه می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. از طرف دیگر، کنترل پارامترهایی نظیر سختی کل، اسیدیته، میزان کل مواد جامد محلول (TDS) و فلزات سنگین نظیر سرب، کادمیوم، مس و روی نیز در کنترل کیفی نوشابه حایز اهمیت می‌باشد که در این بررسی، مورد آنالیز قرار گرفته است. نتایج حاصل از آنالیز محتوای گوگردی سه نشان تجاری نوشابه‌ی گازدار با استفاده از دستگاه GC، احتمال وجود ترکیبات گوگردی نظیر هیدروژن سولفید، متیل مرکاپتان و اتیل مرکاپتان را نشان می‌دهد که در سطح کم تر از ppm 2 در نوشابه های آنالیز شده قرار دارند. همچنین، آنالیز سرب، کادمیوم، مس و روی در پنج نشان تجاری نوشابه گازدار با استفاده از دستگاه جذب اتمی، حضور این عناصر را به ترتیب در سطوح کم‌تر از 45/0، 028/0، 077/0 و 018/0 ppm با دقت 1% را نشان می‌دهد. در نهایت، آنالیز سختی و TDS پنج نشان تجاری نوشابه‌ی گازدار به ترتیب مقادیری در محدوده‌ی65 تا 100 ppm و 200 تا 290 ppm و اسیدیته‌ی متوسط در حدود 9/2 را نشان می‌دهد.
کلیدواژه نوشابـه گـازدار ,محتوی گوگردی ,عناصر سنگین ,TDS ,سختـی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, استادیار دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، گروه شیمی، شهرکرد، ایران , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, استادیار دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، گروه شیمی، شهرکرد، ایران , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد, دانشیار دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، گروه بهداشت مواد غذایی، شهرکرد، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved