>
Fa   |   Ar   |   En
   نوآوری در علوم و فناوری غذایی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:3


  tick  بررسی استفاده از روش های مختلف شستشوی کاهو در کاهش بار میکروبی باسیلوس سرئوس - صفحه:1-10

  tick  طراحی و بررسی ویژگی‌های فیزیکی حامل‌های لیپیدی نانوساختار حاوی اولئوروپئین - صفحه:11-26

  tick  تاثیر ایزوله پروتئین سویا و صمغ دانه مرو بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک اسفنجی - صفحه:27-38

  tick  کاربرد روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک جهت بررسی افت وزن سیب‌زمینی طی خشک کردن با سامانه مادون‌قرمز - صفحه:39-48

  tick  اثر دما و غلظت‌ بررفتار رئولوژیکی کنسانتره توت سفید - صفحه:49-58

  tick  تاثیر افزودن پوسته گندم به عنوان فیبر رژیمی در ترکیب بیسکویت بر پایه آرد برنج و ارزیابی کیفیت آن - صفحه:59-72

  tick  بهینه‌سازی عوامل موثر(گلوکز اکسیداز، اسیدآسکوربیک و صمغ گوار) بر خواص رئولوژیکی خمیر حاصل از آرد گندم با بکارگیری روش سطح پاسخ - صفحه:73-86

  tick  تعیین شاخص مخاطره سلامت فلزات سنگین در نان مصرفی برخی مناطق شهر همدان - صفحه:87-94

  tick  تعیین میزان آلودگی سرب، کادمیوم و آرسنیک در چیپس‌های سیب زمینی موجود در بازار تبریز سال 1395 - صفحه:95-104

  tick  غنی سازی ویتامین D2 در قارچ خوراکی دکمه‌ای آگاریکوس بایسپورس با استفاده از پرتو ماورا بنفش پالسی Uv-B - صفحه:105-115

  tick  بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نوشابه رژیمی تولید شده با قند استویا(Stevia Rebaudiana) - صفحه:117-126

  tick  بررسی تاثیر عصاره قاصدک بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست کم‌کالری پروبیوتیک - صفحه:127-135
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved