>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل جامعه‌شناختی درک و تصوّر کنشگران اجتماعی از جرایم زنان  
   
نویسنده صادقی فسایی سهیلا ,میرحسینی زهرا
منبع مسائل اجتماعي ايران - 1393 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:21 -40
چکیده    این تحقیق به روش کیفی انجام‌ شده است و تلاش می‌کند تحلیلی جامعه‌شناختی از درک و تصور کنشگران اجتماعی از جرایم زنان ارایه دهد. بی‌تردید جرایم زنان ابعاد پیچیده‌ای دارد که در بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ریشه دارد و با شناخت و فهم این ریشه‌ها می‌توان به دلایل زنان برای ارتکاب جرم پی برد و زوایای پنهان آن را آشکار کرد.یافته‌های این تحقیق براساس مصاحبه‌های عمیق کیفی با 51 زن و مرد تهرانی به‌دست آمده و سعی دارد تصوّر کنشگران اجتماعی و نوع قضاوت آنها را درباره جرایم زنان دریابد. از دید کنشگران اجتماعی، جرایم زنان با عواملی چون فقر، نیاز مالی، اوضاع نامساعد زندگی، نارضایتی از همسر، و استیلای مردانه تبیین‌پذیر است. انجام این‌گونه تحقیقات زمینه‌ای را فراهم می‌سازد تا فاصله میان واقعیت اجتماعی جرایم زنان و ذهنیت اجتماعی شناسایی شود. ذهنیت اجتماعی درباب جرایم زنان برحسب جنسیت می‌تواند تصاویر متفاوتی ارایه کند. باتوجه به کیفی‌بودن تحقیق، نویسندگان به‌هیچ‌وجه قصد تعمیم‌ یافته‌های تحقیق را در سطح کلان ندارند، هرچند یافته‌های این پژوهش با بسیاری از تحقیقات کیفی و کمّی و نیز نظریات مختلف جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مطابقت دارد.
کلیدواژه Female crime ,Perception of crime ,Male dominance ,Poverty ,Marital dissatisfaction ,جرایم زنان‌ ,کنشگران اجتماعی ,روش کیفی
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی mirhosseini@ut.ac.it
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved