>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری   
سال:1395 - دوره:9 - شماره:1


  tick  بررسی اثرات کلومیفن در جیره ی غذایی و تاثیر آن بر فاکتور رشد ماهی گورامی (Trichogaster Trichopterus) - صفحه:1-7

  tick  مقایسه تحریک و مهار گیرندهGabab  ناحیه قاعده ای - جانبی آمیگدال بر حافظه - صفحه:9-18

  tick  اثرات بیولوژیک عصاره ی آبی گیاه افدرا ماژور بر رشد و نمو کمی جنین های موش Balb/C در روزهای هفتم تا دهم بارداری - صفحه:19-27

  tick  ارتباط سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی با سرطان مدولاری تیروئید در یک جمعیت ایرانی - صفحه:29-36

  tick  بررسی آنزیم کراتین کیناز و کلسترول در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 در شهرستان گنبد کاووس - صفحه:37-44

  tick  بررسی میزان رسوب دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی بر روی طحال موش های سوری ماده - صفحه:45-50

  tick  بررسی تاثیر نانوذره  Fe2zno4بر سلول‌های خونی در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار - صفحه:51-58

  tick  بررسی اثر ورزش تردمیل و کورکومین بر کاتالپسی در موش‌های صحرایی نرمدل پارکینسونی با رزرپین - صفحه:59-66

  tick  گزینش زیستگاه، برآورد تراکم و استراتژی تغذیه سلیم خرچنگ خوار (Dromas Ardeola) در بسترهای گلی مصب رودخانه زهره (استان خوزستان) - صفحه:67-70

  tick  رژیم غذایی و فصول تخم ریزی ماهی گمگام (Terapon Puta) در آب های ساحلی بوشهر - صفحه:71-79
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved