>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری   
سال:1395 - دوره:9 - شماره:2


  tick  بررسی اثر دارچین بر رفع مسمومیت ناشی از سرب بر تغییرات بافت تخمدان در موش صحرایی بالغ - صفحه:1-10

  tick  مصرف آب قبل از بروز تشنگی عامل کاهش مصرف روزانه نمک - صفحه:11-19

  tick  بررسی ترکیب بدن شناگران پسر بر اثر مصرف مکمل ورزشی - صفحه:21-26

  tick  اثرات دیازینون بر روی رشد و نمو کمی جنین موش های Balb/C در روزهای سوم تا ششم بارداری - صفحه:27-36

  tick  اثر پاتولین بر روی برخی از پارامترهای اسپرمی انسان - صفحه:37-43

  tick  تاثیر پروبیوتیک‌ Pediococcus Acidilactici بر شاخص‌های رشد و تغذیه، در بچه ماهیان سیکلید زندانی (Amatitlania Nigrofasciata) - صفحه:45-57

  tick  اثر نانوذرات مغناطیسی آهن بر بیان پروتئین P53 در مغز موش های نژاد Balb/C به روش ایمونوهیستوشیمی - صفحه:59-65

  tick  بررسی رابطه پارامترهای وزن و طول کل مولدین نر و ماده با برخی پارامترهای تولیدمثلی ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) در زمان تکثیر در رودخانه شیرود (حوزه جنوبی خزر) - صفحه:67-73

  tick  تاثیر عصاره ی گیاه مای مرز بر تغییرات رحمی در موش سوری بالغ نژاد Nmri در شرایط In Vivo - صفحه:75-85

  tick  اثر عصاره الکلی گیاه پنج انگشت و ویتامین E بر میزان سرمی آنزیم های کبدی، گلوکز، پروفایل لیپیدی و انسولین در موش های صحرایی ماده بالغ - صفحه:87-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved