>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:4


  tick  بررسی غلظت فلزات سنگین مس و روی در بافت عضله میگوی بزرگ آب شیرین و تغییرات بافتی آبشش و هپاتوپانکراس - صفحه:1-10

  tick  تاثیر آنزیم آلکالین فسفاتاز بر آنزیم ها و پروتیین های کبد موش صحرایی بر پایه مهار آنزیمی - صفحه:11-17

  tick  بررسی سطح تروپونینI سرم و مقایسه آن با Ck-Mb سرم در تشخیص وقوع انفارکتوس قلبی - صفحه:19-25

  tick  تاثیر عصاره آبی- الکلی پنیر نخل بر میزان هورمون های گنادوتروپین و استروییدهای جنسی در موش صحرایی نر بالغ مبتلا به کم کاری تیرویید - صفحه:27-37

  tick  تاثیرعصاره سیر بر هورمون های تولیدمثلی در موش ماده کوچک آزمایشگاهی تحت استرس گرمایی - صفحه:39-44

  tick  مقایسه سطح سرمی هورمون پرولاکتین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با گروه کنترل - صفحه:45-51

  tick  مقایسه هیستولوژیکی بافت معده در خفاش حشره خوار و خفاش میوه خوار در استان فارس - صفحه:53-63

  tick  بررسی اثر سمیت سلولی عصاره جلبک Enteromorpha Clatherata بر روی رده های سلول های سرطانی Hela و Mcf-7 - صفحه:65-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved