>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:2


  tick  تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی بر کارایی رشد بچه ماهیان طلایی نژاد اوراندا (Carassius Auratus) - صفحه:1-12

  tick  اثر تنش شوری بر سلول های کلراید و هیستوپاتولوژی آبشش ماهیان کپور دریایی (Cyprinus Carpio) انگشت قد تغذیه شده با کورتیزول خوراکی - صفحه:13-24

  tick  بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Ammi Visnaga بر رده های سلول های سرطانی Hela و Mcf7 - صفحه:25-33

  tick  بررسی وضعیت رشد ماهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo Trutta Fario) در حوزه دریاچه سد لار - صفحه:35-48

  tick  اثر تنظیمی آنتاگونیست گیرنده 5-Ht4 هیپوکامپ پشتی (Ca1) بر فراموشی ناشی از Acpa در موش کوچک آزمایشگاهی - صفحه:49-62

  tick  بررسی رشد و نمو جنین و تفریخ ماهی مرکب ببری (Sepia Pharaonis) در آب های دریای عمان - صفحه:63-69

  tick  تاثیر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر آنزیم ها و بافت کبد در موش کوچک آزمایشگاهی - صفحه:71-79

  tick  بررسی اثر برگ پنیرک (Malva Sylvestris) بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژاد C-57 - صفحه:81-88

  tick  اثر پالماتین هیدروکلراید بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:89-97

  tick  تاثیر سم دیازینون بر روی فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:99-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved