>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:1


  tick  شناسایی کرم های انگلی کپورماهیان منابع آبی مهم استان سمنان - صفحه:1-12

  tick  بررسی تنوعات درون گونه ای آگامای سرتخت (Trapelus Lessonae) در ایران - صفحه:13-20

  tick  تعیین تنوع مولکولی و بررسی جمعیتی ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) مهاجر به تالاب انزلی و رودخانه شیرود با روش ژنتیک مولکولی - صفحه:21-30

  tick  غنای گونه ای و وضعیت زیستی پرندگان شهرستان سرخس در شمال شرق ایران - صفحه:31-42

  tick  پراکنش زیوپلانکتون ها در حوضه جنوبی دریای خزر (سال 1389) - صفحه:43-53

  tick  بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران در زیستگاه های تالابی سواحل بوشهر - صفحه:55-65

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی در میان جمعیت‌های مختلف افعی زنجانی (Montivipera Albicornuta) در حوزه پراکنش آن با استفاده از توالی‌یابی ژن‌ Dna میتوکندری - صفحه:67-74

  tick  پیش بینی اثر تغییرات اقلیمی بر سوسمار دم تیغی بین النهرین (Saara Loricata) با استفاده از مدل حداکثر بی نظمی (Maxent) و بایوکلایم (Bioclim) - صفحه:75-82

  tick  شناسایی فون ماهیان بومی و غیربومی دریاچه پریشان در استان فارس - صفحه:83-92

  tick  شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران - صفحه:93-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved