>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری   
سال:1392 - دوره:6 - شماره:2


  tick  مهار یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با اسکوپولامین توسط بلوک گیرنده های بتا-1-آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی در موش صحرایی - صفحه:1-9

  tick  بررسی تنوع، فراوانی و بیوماس کفزیان تالاب گمیشان در استان گلستان - صفحه:11-19

  tick  بر روی رده سلولهای سرطانی Myrtus Communis بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Mcf و 7 Hela - صفحه:21-28

  tick  بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی (Salvia Officinalis) بر بافت کبد و عناصر خونی مس، آهن، روی و منیزیم در موش صحرایی نر بالغ - صفحه:29-40

  tick  بررسی زیستی لارو سمندر ایرانی Paradactylodon Gorganensisدر ارتفاعات جنگلی جنوب گرگان - صفحه:41-48

  tick  اثرات تزریق درون بطنی- مغزی نانو ذرات طلا بر تعداد آلویول ها و سلول های اپیتلیال غدد پستانی در رت های ماده پس از زایمان - صفحه:49-59

  tick  بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران پارک ملی دریایی نایبند در استان بوشهر - صفحه:61-73

  tick  اثرات باکتری کشته شده لاکتوباسیلوس کازیی Lactobacillus Casei)) توسط کلروفرم بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی - صفحه:75-81

  tick  در استان خوزستان بررسی و مقایسه میزان برخی ترکیبات شیمیایی عضله ی سه گونه از کپورماهیان بومی تالاب هورالعظیم - صفحه:83-92

  tick  مقایسه فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سیاه ماهی (Capoeta Capoeta Gracilis) در رودخانه های سیاهرود و تالار استان مازندران - صفحه:93-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved