>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی جانوری   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:3


  tick  اثر پیاده روی و مصرف کندر بر تغییر مقادیر Bdnf و Tnfα در مردان سالمند - صفحه:1-10

  tick  تاثیر فصل و سن بر روی پارامترهای اسپرمی در افراد نابارور - صفحه:11-18

  tick  ترمیم‌ فراموشی القا شده با اتانول توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس، پروبیوتیک بومی ایران، در رت های نر نژاد ویستار - صفحه:19-31

  tick  تاثیر ماده ترانس چالکون بر سرطان سینه القا شده در موش های نژاد Balb/C - صفحه:33-42

  tick  اثر عصاره جینسنگ (Panax Ginseng) بر تغییرات هیستومورفومتریک مخ و مخچه در نوزادان چهارده روزه موش صحرایی مادران دیابتی - صفحه:43-54

  tick  تاثیر عصاره الکلی حنا روی فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - صفحه:55-63

  tick  اثر عصاره هیدروالکلی دارچین (Cinnamum Zeylanicum) بر کاتالپسی در موشهای سوری نر مدل بیماری پارکینسون - صفحه:65-74

  tick  بررسی اثرات آنتی هیستامین دیمن هیدرینات بر آنزیم‌های تست عملکرد کبدی و بافت کبد در موش‌های صحرایی نر - صفحه:75-86

  tick  تاثیر عصاره الکلی گل آذین درمنه بر روی ترمیم زخم های دیابتی رت های نر نژاد ویستار - صفحه:87-93

  tick  اثر عصاره زنجبیل بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد و آنزیم‎های Alt، Ast و Alk در موش‎های صحرایی تیمار شده با آزاتیوپرین - صفحه:95-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved