>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی اقتصادی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:1


  tick  مقایسه زمین‌ شیمیایی و توان کانه‌ زایی مس پورفیری در توده‌ های گرانیتوئیدی زون سنندج‌ سیرجان و زون ارومیه‌ دختر: با استفاده از عناصر نادر خاکی - صفحه:1-32

  tick  کانی شناسی، زمین شیمی و نحوه تشکیل کانسار اسکارن آهن گوزل دره، جنوب شرق زنجان - صفحه:33-55

  tick  بررسی سنگ‌ شناسی، کانی‌ شناسی و دگرسانی بخش شمالی کانسار مس پورفیری چاه‌ فیروزه، شمال‌ غرب شهر بابک، کرمان - صفحه:57-80

  tick  زمین‌ شیمی کانسار منگنز جون‌ آباد، شمال خاش، استان سیستان و بلوچستان - صفحه:81-103

  tick  واحد برشی و کانه‌ زایی Three در کانسار سه‌ چاهون، منطقه معدنی بافق، ایران مرکزی - صفحه:105-120

  tick  زمین‌ شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی اکتشافی، پتروژنز، سن‌ سنجی Upb و ایزوتوپ‌ های Luhf روی کانی زیرکن توده های نیمه‌ عمیق در محدوده اکتشافی سیمرغ، بلوک لوت، شرق ایران - صفحه:121-145

  tick  مدل سازی هندسی میان بار‌های سیال به منظور پیش بینی ویژگی‌های ریزدماسنجی (مطالعه موردی: کانسار سرب و روی مهدی آباد) - صفحه:147-167

  tick  بررسی های زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی کانسار پلی متال آق‌ زیارت، شمال ارومیه، شمال غرب پهنه سنندج– سیرجان - صفحه:169-189
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved