>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی  
   
نویسنده باباشاهی جبار ,یزدانی حمید رضا ,شریعتی نجف آبادی پریسا السادات
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1396 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:143 -166
چکیده    پژوهشگران بر این عقیده‌اند که سیستم‌های منابع انسانی، ظرفیت راهبردی بالایی برای افزایش میزان کارایی سازمان دارند. برای بهره‌گیری از این توان، سازمان باید سیستم‌های منابع انسانی را به‌گونه‌ای طراحی و اجرا کند که افزون‌بر هم‌راستایی با راهبرد‌های کلان سازمان و همچنین هم‌راستایی درونی بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی، بر شایستگی‌های کارکنان متمرکز باشد. این مهم ابتدا نیازمند این است که سازمان‌ها میزان کنونی همسویی راهبردی سیستم‌های منابع انسانی خود را بسنجند و سپس برای بهبود و اصلاح آن بکوشند. هدف از این پژوهش، طراحی مجموعه ابزارهایی برای سازمان‌هاست که به‌وسیله آن سازمان‌ها بتوانند میزان همسویی سیستم‌های منابع انسانی خود را با راهبرد‌های سازمان بسنجند و سپس درجهت بهبود این سیستم‌ها تلاش کنند. روش پژوهش حاضر، مطالعه موردی کمی و موردمطالعه شرکت سایپا می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در مراحل مختلف پژوهش، مصاحبه‌های ساختاریافته و پرسشنامه است. در این پژوهش، به‌طورکامل و گام‌به‌گام، روش طراحی ابزارها و ارزیابی همسویی راهبردی منابع انسانی توضیح داده ‌شده است و درنهایت مشخص شد که براساس ابزار طراحی‌شده، میزان همسویی راهبردی منابع انسانی شرکت سایپا در سطح متوسط (58.82) است. بنابراین، در راستای تقویت همسویی اقدامات و راهبرد سازمان، توصیه‌هایی از منظر مدیریت منابع انسانی، پیشنهاد شده است.
کلیدواژه همسویی استراتژیک منابع انسانی، مشاغل استراتژیک، مدل شایستگی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی
آدرس دانشگاه تهران, گروه مدیریت منابع انسانی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
پست الکترونیکی p.shariati@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved