>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت منابع انسانی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:3


  tick  آسیب‌شناسی فرایند جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - صفحه:183-210

  tick  ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی - صفحه:30-58

  tick  ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه‌های انسانی در آموزش عالی - صفحه:211-237

  tick  بررسی نقش میانجی قابلیت‌های مدیریت دانش در ارتباط بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و نوآوری - صفحه:239-265

  tick  برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی Bsc - صفحه:159-181

  tick  تاثیر حمایت اجتماعی بر رفاه کارکنان با میانجی‌‌گری اعتیاد به‌کار و تعلق‌خاطر‌کاری - صفحه:83-108

  tick  تحلیل نقش نظام ارزشیابی عملکرد در بهره وری سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد - صفحه:59-81

  tick  شناسایی و تبیین موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی‌بر عملکرد در سازمان‌های دولتی - صفحه:109-133

  tick  منابع انسانی حرفه‌ای: کلید تعالی عملکرد سازمان‌های دولتی ایران - صفحه:135-157

  tick  چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری - صفحه:1-29
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved