>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی روند پژوهش در مدیریت منابع انسانی با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی (با استناد به مقالات پایگاه‌های اطلاعاتی علمی)  
   
نویسنده بردبار غلامرضا ,زارع بنادکوکی محمدرضا ,موسی‌بیکی ده‌آبادی فریده ,آبیکاری معصومه ,منتظری نرگس
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:207 -235
چکیده    توجه به اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز روزافزون به آن در سازمان‌ها و اداره‌ها و همچنین، گستردگی حوزه‌های تحقیقاتی در این زمینه، بررسی روند پژوهش در مدیریت منابع انسانی مهم است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیر تغییر و تحول پژوهشی در حوزه های تحقیقاتی مدیریت منابع انسانی و پیش بینی روند آینده‌ی آن است. در این راستا، تعداد 50014 مقاله‌ی مربوط به مدیریت منابع انسانی که طی سال‌های 1962 تا 2011 در 81 نشریه منتشر شده است، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و با استخراج داده‌ها، ذخیره‌سازی در بانک اطلاعاتی و تحلیل روند 50 سال گذشته، تلاش شد با استفاده از تحلیل سری های زمانی به پیش بینی 10 سال آینده ی هر یک از حوزه های تحقیقاتی مدیریت منابع انسانی پرداخته شود. نتایج روند صعودی را در تمامی حوزه ها، به‌خصوص: روابط کار و کار گروهی؛ تجزیه‌وتحلیل شغل؛ سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریت راهبردی منابع انسانی، نشان می دهد.
کلیدواژه روابط کار و کار گروهی ,تجزیه و تحلیل شغل ,سامانه های اطلاعاتی ,مدیریت راهبردی منابع انسانی ,سری های زمانی ,Relationship Between Work And Group Work ,Job Analysis ,Information System And Strategic Human Resource Management ,Time Serial
آدرس یزد, استادیار و عضو هییت علمی دانشگاه یزد, ایران, یزد, دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه یزد, ایران, یزد, کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه یزد, ایران, یزد, کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه یزد, ایران, یزد, دانشجوی دکترای آمار دانشگاه یزد, ایران
پست الکترونیکی nmontazeri.yazduni@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved