>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی تحلیل متغیرهای موثر بر استعداد  
   
نویسنده صادقی مال امیری منصور
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:67 -92
چکیده    پایه‌‌های توسعه‌ی جوامع توسط افرادی شکل می‌گیرد که متناسب با استعداد برترشان فعالیت می‌کنند. آنچه در این خصوص مهم است، فراهم کردن شرایط به-نحوی است که همه بتوانند متناسب با استعداد برتر خود مشغول به‌کار شوند. از این‌رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی متغیرهای موثر بر استعداد انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، معطوف به سوالات تحقیق، با رویکردی اکتشافی و کیفی، ادبیات مورد بررسی قرار گرفت که به اکتشاف الگوی تحلیل متغیرهای موثر بر استعداد منجر شد. این الگو که متشکل از دو بُعد، چهار عامل، پنج مولفه و 276 شاخص است، نشان می‌دهد که عوامل سه‌گانه بُعد محیطی شامل «خانواده»، «سیستم‌های آموزشی» و «کسب‌وکار» از طریق مجموعه‌ای از مولفه‌های پیش‌‌برنده و بازدارنده بر بُعد فردی اثر گذاشته و فرد را به‌سمت فعالیت متناسب استعداد برترش یا خارج از آن، سوق می‌دهند. برای سنجش مولفه‌‌ها، تعداد 276 شاخص‌ به‌دقت تنظیم‌شده است که بیانگر محیط مساعد/ نامساعد برای فعالیت متناسب با استعداد بوده و متصدیان عوامل محیطی می‌توانند از آن‌ها برای بناکردن محیط مساعد برای فعالیت متناسب استعداد برتر، بهره گیرند. همچنین، مشخص شد زمانی که افراد خارج از استعداد برترشان فعالیت می‌کنند، «حاضرینِ غایب» در شعاع تربیتی خانواده، فضای آموزشی و محیط کسب‌وکار هستند و- در مقابل- هنگامی‌که متناسب با استعداد برترشان فعالیت می‌کنند، «حاضرینِ حاضر» در شعاع تربیتی خانواده، فضای آموزشی و محیط کسب‌وکار هستند.
کلیدواژه استعداد ,خانواده ,سیستم‌‌های آموزشی ,کسب‌وکار ,Talent Family ,Educational Systems ,Business
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved