>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مدیریت منابع انسانی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:4


  tick  الگوی تحلیل متغیرهای موثر بر استعداد - صفحه:67-92

  tick  بررسی رابطه‌ی سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و رضایت کارکنان - صفحه:129-155

  tick  بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه‌ی فکری و عوامل محیطی- مکانی - صفحه:47-66

  tick  تاثیر ابعاد کارراهه با توجه به عوامل شغلی بر پی‌آمدهای سازمانی - صفحه:157-182

  tick  تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات - صفحه:1-23

  tick  رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان - صفحه:93-108

  tick  شناسایی تاثیر به‌کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پی‌آمدهای منابع انسانی - صفحه:109-127

  tick  طراحی و تدوین مدل‌شناختی تصمیم‌گیری فردی فرماندهان و مدیران - صفحه:25-45

  tick  مدل کاربردی اشتراک دانش کارکنان و مقایسه‌ی آن در مراکز تحقیقاتی و تولیدی - صفحه:183-205

  tick  پیش‌بینی روند پژوهش در مدیریت منابع انسانی با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی (با استناد به مقالات پایگاه‌های اطلاعاتی علمی) - صفحه:207-235
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved