>
Fa   |   Ar   |   En
   میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان‌های دولتی  
   
نویسنده رضاییان علی ,Hadi Alaa Sallh ,موسی‌پور نعمت‌الله
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1394 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:1 -18
چکیده    نحوه‌ی رفتار با ارباب‌رجوع از شاخص‌های مهم حفظ کرامت و موثر بر رضایت‌مندی شهروندان خدمت‌گیرنده از خدمات دستگاه‌های دولتی است. براساس الگوی مفهومی این پژوهش، رضایت‌مندی از مقایسه‌ی انتظار مراجعین و برداشت ذهنی آنها از عملکرد سازمان به‌دست می‌آید. انتظار متاثر از عوامل مختلفی چون تجربه‌ی تعامل، هزینه و... است و عملکرد دریافتی نیز احساسی است که از خدمت دریافت‌شده برای فرد به‌وجود می‌آید که در این مقاله، این دو موضوع بررسی و مقایسه شده‌اند. تحلیل داده‌ها نشان داد که بین عملکرد و انتظار در چهار متغیر مورد بررسی، اختلاف وجود دارد، فاصله‌ی مشاهده‌شده در تمامی متغیرها منفی است و بدان معناست که دستگاه‌های مورد مطالعه، نتوانسته اند به‌صورت کامل نیازهای مراجعین را پوشش دهند. بیشترین اختلاف در متغیر «سرعت انجام کار» و کمترین اختلاف، در «رعایت ادب و احترام» مشاهده شد. از سویی، آزمون آماری رابطه‌ی بین رفتار کارکنان (به‌عنوان متغیر پیش‌بین) و رضایت‌مندی (به‌عنوان متغیر ملاک) را تایید می‌کند. همبستگی بین این دو متغیر 87 درصد است و با اتکا به مدل نظری می‌توان ادعا کرد که تاثیر نحوه‌ی رفتار کارکنان بر سطح رضایت‌مندی مراجعین معنادار است. تدوین برنامه‌هایی برای آموزش و نهادینه‌کردن شیوه‌ی رفتار و تعامل با مخاطبین و همچنین تلاش برای اصلاح فرایندها، از پیشنهادهای مقاله می‌باشد.
کلیدواژه رضایت مندی ,ارباب رجوع ,رفتار کارکنان ,عملکرد کارکنان ,خدمت مورد انتظار ,خدمت دریافت شده ,Satisfaction ,Clients ,Employees’ Behavior ,Employees’ Performance ,Expected Services ,Receive Services
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، مامور در دانشگاه فرهنگیان, ایران
پست الکترونیکی alaasalh.hadi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved