>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه‌ی فرایندهای اصلی سرمایه‌ی انسانی با بهره‌گیری از فن تحلیل شکاف (مورد مطالعه: یکی از موسسات بزرگ اقتصادی )  
   
نویسنده فرهی علی ,ظریف‌منش حسین ,فقیه علی‌آبادی هادی ,مازندرانی رضا
منبع پژوهش هاي مديريت منابع انساني - 1393 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:115 -138
چکیده    ?،??، ???برای تحقق اهداف سازمانی، گریزی از شناخت وضعیت موجود نیست. به‌مدد شناسایی نقاط ضعف و قوت است که می‌توان مرکب راهوار برنامه‌ریزی را برای طی طریق به مقصود، تجهیز و تکمیل کرد. مقاله‌ی حاضر که برآمده از یک کار پژوهشی کاربردی است تلاش دارد با تحلیل شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرایندهای اصلی سرمایه‌ی انسانی، سازوکارهای لازم را ارایه نماید. برای این منظور با استفاده از فنون و ابزارهای تحلیل شکاف مانند سروکوال، bpi، bpr، الگوهای برنامه‌ریزی راهبردی و نظرخواهی از جامعه‌ی متخصصان و خبرگان، نظرسنجی از مسیولین مربوطه، وضعیت موجود شناسایی و فاصله و شکاف آن با وضعیت مطلوب را تحلیل نموده، سپس براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، گلوگاه‌ها و نقاط بحرانی شناسایی و راه‌کارهایی مانند: شایسته‌سالاری، دوره‌های توانمندسازی، طراحی نظام جامع حقوق و دستمزد، طراحی الگوی تعالی بومی منابع انسانی، بازنگری و اصلاح نظام تامین منابع انسانی برای سرعت‌بخشیدن به رشد، توسعه و تعالی سرمایه‌ی انسانی پیشنهاد گردیده است.
کلیدواژه تحلیل شکاف ,توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی ,فرایندهای سرمایه‌ی انسانی
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), دانش‌آموخته‌ی مدیریت منابع انسانی, ایران
پست الکترونیکی r.mazand@chmail.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved